Onmiddellijk resultaat!

De kracht van acupunctuur, althans zoals ik die toepas, is dat ik streef naar onmiddellijk resultaat. Dit wil zeggen dat de pijn of het ongemak binnen 5 à 10 seconden nadat de (eerste) naald of de naalden zijn geprikt, moet zijn verminderd of verbeterd!
Natuurlijk zijn er klachten die niet onmiddellijk, dus binnen die 5 à 10 seconden verbeteren (zoals diarree) maar veelal is het zo dat er na twee à drie behandelingen een forse verbetering waar te nemen is.

Hoe kan/komt dat zult u zich afvragen.

Welnu, ik maak gebruik van een tweetal toepassingen van acupunctuur zoals die door Dr. Richard Tan en Master Tung zijn ontwikkeld. Kenmerkend voor beide stijlen van acupunctuur is er sprake is van ‘distal acupuncture’. Dit wil zeggen dat het aangedane lichaamsdeel zelf niet ‘geprikt’ wordt maar via een tegenoverliggend lichaamsdeel worden behandeld. Dus pijn aan de hand via de voet en andersom of pijn in het hoofd via de voeten of handen.

Door deze manier van behandelen is het onnodig om geheel ontkleed te zijn, omdat er vrijwel uitsluitend vanaf de knie tot de voet of vanaf de elleboog tot de hand ‘geprikt’ wordt.

Nieuwsgierig? Dat kan ik mij voorstellen! In mijn gastenboek kunt u een paar reacties lezen van patienten die enthousiast reageren op de behandeling met de Dr. Richard Tan en Master Tung ‘distal acupuncture’

Tenslotte is het nuttig om te weten dat deze vorm van acupunctuur bij acute klachten aan het bewegingsapparaat (Rug, nek, schouders, knie, enkel….) veelal een prima resultaat geeft.

Laat u verder overtuigen bij een gratis eerste gesprek waarbij de (on)mogelijkheden van een acupunctuurbehandeling met u besproken kunnen worden.

Bel: 0683651854 of info@zusanli.nl