Kosten

Het intake-gesprek, waarbij uw klachten besproken en beoordeeld worden is gratis. Dit gesprek neemt maximaal 60 minuten in beslag.

Op basis van het intake-gesprek wordt er met u een mogelijke behandeling besproken. Hierin wordt in ieder geval besproken hoeveel behandelingen er in aanvang nodig zijn. De kosten van een behandeling zijn per 1 januari 2023 vastgesteld op € 70,-. Deze kosten dienen steeds na de de behandeling voldaan te worden. U krijgt na de behandeling een zogenaamd ‘Tikkie’  welke u kunt betalen. Ook krijgt u per e-mail een nota toegezonden in het zogenaamde .pdf formaat. Deze kunt u eenvoudig doorsturen aan uw zorgverzekeraar in het geval u verzekerd bent.

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG (www.vbag.nl) en eveneens aangesloten bij de RBCZ (www.rbcz.nu). 
Om die reden worden acupunctuurbehandelingen (deels) vergoed door de ziektekostenverzekeraars. De vergoeding vindt plaats vanuit uw aanvullende verzekering en heeft geen invoed op uw eigen risico. Helaas vergoeden niet alle ziektekostenverzekeraars de nota’s. 

U dient zelf na te gaan of uw ziektekostenverzekeraar de nota’s vergoed. U kunt daarbij gebruik maken van de navolgende ‘link’: www.zorgwijzer.nl