Kosten

Het intake-gesprek, waarbij uw klachten besproken en beoordeeld worden is gratis. Dit gesprek neemt ongeveer 60 minuten in beslag.

Op basis van het intake-gesprek wordt er met u een mogelijke behandeling besproken. Hierin wordt in ieder geval besproken hoeveel behandelingen er in aanvang nodig zijn. De kosten van een behandeling zijn € 67,50. Deze kosten dienen steeds na de de behandeling voldaan te worden. U kunt ‘pinnen’ of contant betalen.

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG (www.vbag.nl) en eveneens aangesloten bij de RBCZ (www.rbcz.nu). 
Om die reden worden acupunctuurbehandelingen (deels) vergoed door de ziektekostenverzekeraars. De vergoeding vindt plaats vanuit uw aanvullende verzekering en heeft geen invoed op uw eigen risico. Helaas vergoeden niet alle ziektekostenverzekeraars de nota’s. 

U dient zelf na te gaan of uw ziektekostenverzekeraar de nota’s vergoed. U kunt daarbij gebruik maken van de navolgende ‘link’: www.zorgwijzer.nl